Skandal Gezi tutuklamalarına karşı ‘Adalet Nöbeti’ sürüyor: ‘Oradan mücadeleye katkı sunabilecek ne varsa yapmaya çalışıyorlar’

Gezi tutuklamalarına karşı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde başlatılan Adalet Nöbeti devam ediyor. Nöbetin 147’nci gününde, ‘Mühendis, Mimar ve Kent Plancıları Dayanışma Günü’ kapsamında basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Malatya Çevre Platformu Başkanı Hatice Eroğlu Akdoğan, Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Belgin ve eski CHP İstanbul Milletvekili ve İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Kadir Gökmen Öğüt de katıldı.

“Gezi’ye emeğimize ve mesleğimize sahip çıkıyoruz” dövizlerinin taşındığı açıklamada, “Karanlık sarfiyat Seyahat kalır”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Hukuksuz tutsaklık sona erecek” sloganları atıldı.

Açıklamayı okuyan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı, şunları söyledi:

“TEK ADAM REJİMİ ALTINDA HAKLARIMIZ GİDEREK BUDANMAKTADIR

“İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu üzere emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin gereksinimlerinin halkın gereksinimlerinin önünde tutulması nedeniyle mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor.

Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam rejimi altında emeğimiz değersizleştirilirken, özlük haklarımız da giderek budanmaktadır. Gerek kamuda gerek özel kesimde her türlü mühendislik, mimarlık ve kent planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız giderek daha sıkıntı şartlarda çalışmaktadır.

‘Parti Devleti’ anlayışıyla yönetilen kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük fiyat, takım sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler üzere birçok sorun ile yüz yüzedir.”

“DAHA FAZLA EFOR SARF ETMEK ZORUNDAYIZ”

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, Gezi Davası tutuklularıyla yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

“Hem Mücella (Yapıcı) abla, Çiğdem (Mater) ve Mine (Özerden) ile görüşme talihimiz oluyor. Hem de Tayfun (Kahraman), Can (Atalay) ve Hakan (Altınay) ile. Hepsinin moralleri son derece yerinde, son derece çalışkan ve üretkenler. Öncelikle Adalet Nöbeti’ne bütün katılan dostları selamlıyorlar. Kucak dolusu sevgilerini gönderdiler. Onları paylaşmak isterim sizlerle. Hiç yılgın değiller bizi daha fazla motive ediyorlar onu söyleyebilirim. Hele böylesi bir devirde, seçimlerin bu kadar yaklaştığı bir atmosferde, seçim rüşvetlerinin, kent yerlerinin pazarlandığı bir ortamda oradan çabaya katkı sunabilecek ne varsa, onları yapmaya çalışıyorlar. Hasebiyle biz dışarıdakilerin vazifesi daha da büyük. İmkanlarımız daha fazla, daha fazla uğraş sarf etmek durumundayız. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum.”

“GEZİ’YE SAHİP ÇIKMAK, ONURUMUZA SAHİP ÇIKMAKTIR”

Malatya Etraf Platformu ismine Lider Hatice Eroğlu Akdoğan, şöyle konuştu:

“Yıllardır bizim bölgemizde, doğuda Malatya, Erzincan, Sivas yöresinde yabanî madencilik hareketi; topraklarımızı, suyumuzu kirletiyor ve biz biliyoruz Türkiye’nin her tarafında Anadolu’nun her tarafında yapılan bütün direnişlere Seyahat, ilham kaynağı olmuştur. Gezi’ye sahip çıkmak onurumuza sahip çıkmaktır.”

“DOĞAMIZI, TOPRAĞIMIZI KORUMAK UĞRUNA BEDELLER ÖDETİLİYOR”

Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Belgin ise şunları söyledi:

“Çekmeköy’den tutun Malatya’ya kadar pek çok yerde, her yerde nöbet var ve bu nöbetler niye tutuluyor? Tabiatımızı, gölümüzü, ırmağımızı, toprağımızı, ağacımızı korumak için. Bunun uğruna bedeller ödetiliyor. Kimi insanlara saldırılıyor. Kimi beşerler mahpusa tıkılıyor. İşte Seyahat nöbetinin bir gayesi da bu; Seyahat nedeniyle içeride tutulan arkadaşlarımız hür bırakılıncaya kadar bu hassaslığı ayakta tutmaktır.”

“TARİH, TMMOB’UN DİRENİŞİNİ YAZACAKTIR”

Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün açıklaması şöyle:

“Tarih TMMOB’a yapılan atakları ve TMMOB’un direnişini yazacaktır diye düşünüyorum. Bilhassa son 22 yıldır yapılan zulmü, herhalde dünyada öteki bir örgüte yapılmamıştır diye düşünüyorum.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir